SUNSHOWER
DUO

  1. Užívateľsky prívetivá prevádzka
  2. Stlačením tlačidla zapnite slnečné alebo infračervené svetlo
  3. Nastavte časovač pre každú reláciu (max. 10 minút)
  4. postupné ochladzovanie: po použití sa Sunshower ochladzuje štyri minúty

DIZAJN
Sunshower DUO je praktický dvojdielny model , ktorý dokáže ošetriť celé telo. Vaicero žiaroviek s vysokým účinkom ošetria celé telo s možnosťou sedu a relaxácie. Sunshower Duo je k dispozícii výlučne v bielej farbe.